TJÄNSTER, KURSER & FÖRELÄSNINGAR

Jag skriver historiker, biografier och handböcker, artiklar (faktaartiklar, reportage och personporträtt), kolumner, noveller, bloggtexter, marknadsföringstexter (annonsartiklar i Existens, bloggar, texter till broschyrer, hemsidor och sociala medier).

Har du ett bokmanus och behöver någon som kan läsa och ge utlåtande? Hör av dig! Jag är en av Svenska Österbottens litteraturförenings lektörer. Icke-medlemmar är också välkomna att ta kontakt!

Jag utför även språkgranskning, layout och ombrytning av böcker.